nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Categorieën

Vragen? Bel, sms, whatsapp naar 0032 474 41 65 98 (Dieter Jannis)

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Beste klant

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :
- www.binnenenbuiten.be is een webshop van de onderneming BINNEN&BUITEN COMM.V., geregistreerd bij de KBO onder btw-nummer: BE0671.911.179
- De onderneming met de handelsnaam "BINNEN&BUITEN COMM.V", gevestigd te Nethestraat 2, 3940 Hechtel-Eksel, België
- De website : De website van Binnen&Buiten, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijk uitzondering van links.
- Product : Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen BINNEN&BUITEN COMM.V en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
- Klant : Iedere natuurlijke persoon die met BINNEN&BUITEN COMM.V handelt.

Artikel 2 : Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen BINNEN&BUITEN COMM.V en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Productprijzen: 
De prijzen van de aangeboden producten zijn vrijgesteld van BTW. U betaalt als klant dus 0% btw, wegens onze vrijstelling voor kleine ondernemingen. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen. 

Artikel 4: Verzendkosten:
U betaalt 8€ transportkosten op bestellingen lager dan  €50. Vanaf 50€ is de verzending gratis.

Artikel 5: Leveringstermijn:
90% van onze artikelen zijn steeds op voorraad, toch laten wij ook bestellingen toe van artikelen die niet op voorraad zijn. Wij brengen u dan na uw bestelling op de hoogte van een eventueel latere levertijd. Normaal leveren wij tussen de 1-5 dagen. Nadat wij de betaling ontvangen hebben, wordt het pakket onmiddellijk ingepakt. De koerierdienst komt dagelijks alle pakketten ophalen. Als een pakket vertrekt, krijg je een e-mail met een traceringslink zodat je het pakket kan volgen tot bij de levering.
De eerstvolgende werkdag na ophaling worden de pakketten bij het afleveringsadres aangeboden. Als er niemand thuis is laat de koerier een kaartje in de brievenbus achter. Hierop wordt vermeld dat hij is langs geweest en vind je de nodige informatie om een nieuwe levering af te spreken of om het pakket in een afhaalpunt in de buurt af te kunnen halen. Om een pakket af te leveren heeft de koerier steeds een handtekening nodig van de ontvanger. Hou er dus rekening mee dat je een adres gebruikt waar iemand aanwezig is. Daarom ook zal de koerier nooit een pakket afleveren op een postbusadres.
BINNEN&BUITEN COMM.V zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren.
BINNEN&BUITEN COMM.V is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
Artikel 6: Betalingswijze:

  • Bancontact / Mister Cash
  • Visa
  • Mastercard
  • i-Deal
  • Maestro
  • Overschrijving
  • Vooraf overmaken (via betaallink)
 Artikel 7: Aanbiedingen, offerten en bestellingen
1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
2. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. BINNEN&BUITEN COMM.V zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch BINNEN&BUITEN COMM.V is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn vrijgesteld van BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
4. De genoemde verzendkosten zijn de verzendkosten voor België, Nederland. Wil u kopen vanuit een ander land? Contacteer ons even op info@binnenenbuiten.be


Artikel 8: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en BINNEN&BUITEN COMM.V de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 
Artikel 9: Herroepingrecht
1. Gedurende 14 dagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan BINNEN&BUITEN COMM.V, via email en tevens te omschrijven om welke product(en) het handelt. Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen naar het adres dat wordt gecommuniceerd via e-mail. De klant krijgt binnen de 14 dagen na de melding een terugbetaling van de betreffende producten, afhankelijk van de staat waarin ze door BINNEN&BUITEN COMM.V worden ontvangen. In het pakket steekt de klant een brief met daarin naam, bestelbonnummer en klantnummer.
2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, BINNEN&BUITEN COMM.V behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant. BINNEN&BUITEN COMM.V betaalt nimmer de verzendkosten terug, uitsluitend de prijs die betaald werd voor het unieke product.
3. Voorts behoeft BINNEN&BUITEN COMM.V uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het product in een herverkoopbare conditie is:
- compleet
- in originele staat
- schoon 
Indien ter versteviging tape zou worden gebruikt omheen de verpakking dan dient deze tape transparant te zijn. Zo kan het product met de originele verpakking terug in de verkoop. Indien mogelijk wordt de originele verpakking best in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.
4. Het herroepingrecht geldt niet voor producten die op verzoek van de klant zijn gemaakt of samengesteld of voor promotionele artikelen en opruimacties. Het herroepingrecht geldt eveneens niet voor de aankoop van planten.

Artikel 10: Reclamatie
1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt.
2. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden.
3. Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Indien het door BINNEN&BUITEN COMM.V geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopsom.
2. BINNEN&BUITEN COMM.V is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 12: Overmacht
1. BINNEN&BUITEN COMM.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien BINNEN&BUITEN COMM.V daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop BINNEN&BUITEN COMM.V geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van BINNEN&BUITEN COMM.V daaronder begrepen.
2. BINNEN&BUITEN COMM.V komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat BINNEN&BUITEN COMM.V haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 13: Geschillen
1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BINNEN&BUITEN COMM.V. BINNEN&BUITEN COMM.V staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen BINNEN&BUITEN COMM.V en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14: Cookies
1. BINNEN&BUITEN COMM.V gebruikt cookies om het vlot gebruik van onze website te kunnen aanbieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die informatie bijhouden en die ervoor zorgen dat winkelwagentjes gebruikt kunnen worden, de website snel kan geladen worden, fouten opgespoord worden, bijhouden van reeds ingevoerde gegevens, producten kunnen vergeleken worden en andere functionaliteiten.
U bent uiteraard vrij om op ieder moment de cookies uit te schakelen. Om te weten hoe u cookies kunt uitschakelen gebruikt u de help-functie van uw browser. Weet wel dat door de cookies uit te schakelen het werken van onze website niet correct kan zijn.
 
Contact: info@binnenenbuiten.be         

Welkom bij Binnen&BuitenAlvast twee leuke weetjes:
-u koopt altijd aan 0% btw!
-verzending boven €50 = gratis, anders €8

En nu shoppen maar! Have fun